Belangrijke data

01 februari
Kennismakingsbezoek met Bert Mennings, directeur van het Limburgs Museum
05 februari
Lijsttrekker Sjors Peeters te gast in radioprogramma “De Rotonde” van Omroep Venlo (tussen 11.00 uur en 12.00 uur)
09 februari

Gemeenteraad:

  • Raadswerkgroep “Inclusiviteit”
  • Oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering
  • Themabijeenkomst “De Grens”
  • Themabijeenkomst “Vierwaarden”
16 februari

Gemeenteraad:

  • Themabijeenkomst “Aanpak ondermijnende criminaliteit”
  • Themabijeenkomst “Warmtenetten”
23 februari
Besluitvormende Gemeenteraadsvergadering
09 maart
  • Raadswerkgroep “Inclusiviteit”
  • Oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering
  • Themabijeenkomst “De Grens”
16 maart
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

CONTACT

OVER VSP

De Venlose Senioren Partij is een lokale politieke partij die staat voor goede zorg voor iedereen in Groot-Venlo die dat nodig heeft.