Belangrijke data

25 september

17.15 – 18.45 uur: Presidium

19.30 uur: Fractievergadering VSP

27 september

19.00 uur: Besluitvormende raadsvergadering

29 september

13.00 uur: Raadsrondrit (Raadsleden en Burgerraadsleden)

9 oktober

19.30 uur: Fractievergadering VSP

11 oktober

19.00 uur: Oordeelsvormende raadsvergadering

12 oktober

19.00 uur: Themabijeenkomst Programmabegroting

23 oktober

17.15 – 18.45 uur: Presidium

19.30 uur: Fractievergadering VSP (+ Rondje fracties Programmabegroting)

25 oktober

19.00 uur: Besluitvormende raadsvergadering

30 oktober

19.30 uur: Fractievergadering VSP

1 november

19.00 uur: Oordeelsvormende raadsvergadering (Programmabegroting)

3 november

11.00 uur: Besluitvormende raadsvergadering (Programmabegroting)

13 november

19.30 uur: Fractievergadering VSP

15 november

19.00 uur: Oordeelsvormende raadsvergadering

20 november

18.00 uur: Halfjaarlijks overleg college-presidium

27 november

17.15 – 18.45 uur: Presidium

19.30 uur: Fractievergadering VSP

29 november

19.00 uur: Besluitvormende raadsvergadering

6 december

19.00 uur: Themabijeenkomst FinRap

11 december

19.30 uur: Fractievergadering VSP

13 december

19.00 uur: Oordeelsvormende raadsvergadering (o.a. FinRap)

18 december

17.15 – 18.45 uur: Presidium

19.30 uur: Fractievergadering VSP

20 december

19.00 uur: Besluitvormende raadsvergadering (o.a. FinRap)

CONTACT

OVER VSP

De Venlose Senioren Partij is een lokale politieke partij die staat voor goede zorg voor iedereen in Groot-Venlo die dat nodig heeft.