Dit vinden wij belangrijk:

 • Goede openbare voorzieningen: straten, pleinen, parken en plantsoenen maar ook goed openbaar vervoer;
 • Aanpakken en bespreekbaar maken van overlast;
 • Zorgen voor veiligheid;
 • In ere houden van tradities en ons culturele bezit;
 • Extra waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers voor hun onmisbare inzet voor oudere en hulpbehoevende medeburgers;
 • Geld dat voor zorg bestemd is blijft ook voor zorg beschikbaar;
 • Begrip voor elkaar: jong/oud, met en zonder beperking ongeacht afkomst, geloof en seksuele geaardheid;
 • Burgers zijn niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun medeburgers verantwoordelijk;
 • Inzetten van sociale netwerken van senioren. Zij zijn een potentiële bron voor mantelzorg, vrijwilligerswerk en nieuwe lokale initiatieven, bijvoorbeeld op het terrein van lokale energiewinning, natuurbeheer en zorg (zorgcoöperaties);
 • Venlo is een ‘dementievriendelijke gemeenschap’ en maakt zich samen met maatschappelijke partners sterk voor het terugdringen van eenzaamheid;
 • Iedereen doet mee;
 • Iedereen werkt mee;
 • Iedereen praat mee.

Voor een leeftijdsvriendelijk Venlo

Venlose Senioren Partij

Senioren Partij Venlo (VSP) maakt zich sterk voor een leeftijdsvriendelijk Groot-Venlo.

Wij zijn een onafhankelijke en lokale partij, voor en door mensen uit de gemeente Venlo.
Samen staan wij sterk voor onze gemeente.

De VSP is een onafhankelijke, politieke beweging. Onze lokale venlose partij staat voor een tolerante samenleving, waaraan iedereen kan meedoen. Niet afkomst maar toekomst staat centraal, niet geloof maar gedrag, niet de groep maar het individu.

De Seniorenpartij Venlo is er om de stem van de senioren te laten horen. De Venlose plus partij is een politieke partij voor iedereen!

De Venlose Senioren Partij (VSP) is een lokale politieke partij die vindt dat:

– mensen van alle leeftijdsgroepen, actief kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten;

– mensen, ongeacht hun leeftijd, kleur, geaardheid en geloof respectvol worden behandeld;

– de meest kwetsbare groepen worden beschermd.

De VSP is niet gebonden aan een landelijk verkiezingsprogramma. Een leeftijdsvriendelijk Venlo is een veilige plek die mensen helpt om gezond en actief te blijven. Leeftijdsvriendelijkheid begint bij het luisteren naar de mensen en begrijpen wat ze willen en nodig hebben om kwaliteitsvol ouder te worden.  Wij nemen de verantwoordelijkheid voor betrouwbaar besturen dat in het teken staat van een goede leefbaarheid en welzijn voor alle inwoners in Venlo.

De Venlose (50 plus) Senioren Partij is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijk en maatschappelijk welzijn van alle mensen. Een accent ligt bij de belangen van de senioren.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor betrouwbaar besturen dat in het teken staat van een goede leefbaarheid en welzijn voor alle doelgroepen in onze samenleving, maar met name voor de kwetsbare ouderen en jongeren.

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Stem De Venlose ouderen partij. 

CONTACT

OVER VSP

De Venlose Senioren Partij is een lokale politieke partij die staat voor goede zorg voor iedereen in Groot-Venlo die dat nodig heeft.