Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij

Uitvoering initiatieven buurtbudget Klingerberg 

Klingerberg Blerick

 Aan: College van B&W Gemeente Venlo 

Betreft: Schriftelijke vragen conform Art. 44 RvO 

Onderwerp: Uitvoering initiatieven buurtbudget Klingerberg 

Datum: dinsdag 21 juni 2022 

Geacht college, 

In het kader van de toekenning van een buurtbudget van € 140.000 voor de Blerickse wijk Klingerberg hebben de bewoners een dertigtal mooie, leuke of goede initiatieven aangedragen voor de wijk. 

Wijkbewoners hebben in februari 2022 door stemming 21 projecten uitgekozen die gerealiseerd moeten/gaan worden. 

Projecten op het gebied van: 

1. Aantrekkelijke omgeving: 

• Klingerbergpark opknappen en bijhouden 

• Opslag voor De Egelantier 

• Hondenpaden naast speelvelden 

• Hulp bij tuinonderhoud 

2. Duurzaamheid: 

• Verlichting op zonne-energie Wassumpark 

3. Kunst en cultuur: 

• Kabouterpad / kabouterjacht 

• Klingerberg heeft talent (jeugd) 

• Kleurrijk Klingerberg – Mural fietstunnel 

• Kleurrijk Klingerberg – beschilderen prullenbakken scholen Klingerberg 

• Beeld met als thema “Van afval naar kunst”. 

4. Omgaan met elkaar: 

• Plaatsen AED (Automatische Externe Defibrillator) 

• Clubje Nour 

• Media campagne 

5. Sport en bewegen: 

• Beweegtoestel speeltuin 

• Hondenuitrenplek voormalige schapenweide 

• Clubje Nour 

6. Verkeer: 

• Veilige weg naar school 

• Veiligheid fietsoversteeklocatie op de Klingerbergsingel vergroten 

7. Voorzieningen: 

• Light in the park 1 

• Extra prullenbak 

• Stimuleren van buurtpreventie-apps 

Nu bereiken ons geluiden van wijkbewoners van de Klingerberg dat er tot op heden nog geen enkel project is gerealiseerd. Waarbij we op willen merken dat er aangegeven is dat alle projecten in 2022 gerealiseerd zouden (moeten) worden. 

Wijkbewoners zeggen ons dat de uitvoering van de initiatieven vastlopen door “stroperigheid” van de gemeente en het pas achteraf stellen van voorwaarden om het project te realiseren. 

Ook horen wij dat er ten behoeve van de uitvoering van initiatieven door de gemeente aanvullende eisen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor het beeld “Van afval tot Kunst” en dat hiervoor door de gemeente mogelijk ook nog legeskosten voor in rekening worden gebracht. 

Vraag 1 

“Is het college het met de VSP-fractie eens dat er vaart gemaakt moet worden met de uitvoering van de gekozen initiatieven en dat de gemeente er alles aan moet doen om de bewoners maximaal te ondersteunen om de gekozen initiatieven te realiseren? Dit om de motivatie van de wijkbewoners om iets voor hun wijk te kunnen betekenen er in te houden. 

Zo nee, waarom niet?” 

Vraag 2 

Klopt het dat de gemeente legeskosten in rekening brengt voor benodigde vergunningen? Initiatiefnemers geven aan dat hierdoor minder budget beschikbaar is om het project te realiseren. Zo ja, bent u het dan met onze fractie eens dat hier dan sprake is van “We geven geld voor de realisatie van de initiatieven met de rechterhand en we pakken het met de linkerhand weer terug?” Zo nee, waarom niet? 

Vraag 3 

Kunt u ons een schriftelijk overzicht geven van de stand van inzake betreffende de realisatie van de initiatieven. Deze vraag stellen wij voor alle wijken die een buurtbudget hebben ontvangen en zien wij dus in uw antwoord ook graag voor alle benoemde wijken beantwoord. 

• Welke initiatieven zijn al in uitvoering en wanneer zullen deze zijn gerealiseerd? 

• Van welke initiatieven moet de uitvoering nog worden opgestart, wanneer zal dit gebeuren en wanneer is de verwachting dat deze zijn gerealiseerd? 

• Is de gemeente bereid om kosten die de gemeente maakt, zoals legeskosten, niet in rekening te brengen voor de uitvoering van het initiatief? Dit om de realisatie van het initiatief door mogelijke overschrijding van het budget te voorkomen. 

Namens de fractie van de Venlose Senioren Partij, 

Vera Kuijs