Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij

Opvang Oekrainse vluchtelingen

Opvang Vluchtelingen

Aan: College van B&W Gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform Art. 44 RvO
Onderwerp: opvang Oekraïense vluchtelingen
DATUM: WOENSDAG 2 MAART 2022

Geacht college,

Sinds Rusland de oorlog in Oekraïne begon, zijn meer dan een half miljoen mensen het land ontvlucht. Volgens de Verenigde Naties zijn de meeste vluchtelingen opgevangen in Polen, Roemenië en Hongarije.

De onderminister van Binnenlandse Zaken van Polen heeft bekendgemaakt dat er nu 350.000 Oekraïners in Polen zijn opgevangen.

De Europese Unie houdt er rekening mee dat zo’n 4 miljoen mensen het land uit willen en zegt dat de lidstaten de mensen ‘met open armen’ willen ontvangen.

Vraag 1

Is het college het met de fractie van de VSP eens dat ook Venlo deze vluchtelingen moet helpen en voor deze mensen haar deuren moet open zetten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2

Heeft het college van de regering al de vraag gekregen om opvangplekken voor deze vluchtelingen te realiseren? Zo nee, is het college dan bereid om de regering op korte termijn aan te geven dat Venlo desgevraagd mee zal werken aan de mogelijke opvang van deze oorlogsvluchtelingen? 

Vraag 3

Zijn er in Venlo al direct locaties beschikbaar voor deze al dan niet tijdelijke opvang en zo ja welke? Zo nee, is het dan mogelijk om op korte termijn deze locaties te realiseren en zo ja, waar en hoe?

Graag zien wij uw reactie uiterlijk dinsdag 8 maart tegemoet.

Namens de fractie van de Venlose Senioren Partij,

Wout Weijmans

Brief College van B&W Venlo

Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij Verkeer

Begroting ’22/’26

Uitkomst Begrotings-behandelingen 2022-2026

Wat heeft de fractie van de Venlose Senioren Partij voor de Groot-Venlose senioren bereikt:

 • Venlo is op weg om een dementievriendelijke gemeente te worden;
 • Venlo geeft samen met partners extra aandacht voor ouderenmishandeling inclusief financiële uitbuiting en partnergeweld;
 • Extra aandacht voor goed onderhouden begraafplaatsen in een groene omgeving en met fatsoenlijk onderhouden paden.
 • Hulp en ondersteuning voor 65plussers met schulden om zelf uit de schulden en uiteindelijk uit de armoede te komen.
 • Beweegtoestellen voor ouderen en minder-validen in de openbare ruimte;
 • Gratis tablets met instructie voor eenzame ouderen;
 • Verminderen van het aantal valincidenten met project “Stevig Staan”;
 • Veel aandacht voor nieuwe woonvormen voor ouderen: hofjes, verzorgingshuizen “nieuwe stijl”, levensloopbestendige woningen. 
Categorieën
Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij Verkeer

Maatregelen verkeersveiligheid

Maatregelen verkeersveiligheid kruising Kloosterstraat-Antoniuslaan Blerick

Op de kruising van de Antoniuslaan en de Kloosterstraat moeten de bestaande verkeerslichten uiteindelijk verdwijnen. Tijdens een proefperiode zijn deze verkeerslichten al op knipperen gezet. Uiteindelijk moeten ze verdwijnen.  
Op 11 oktober 2021 heeft er over de verkeersveiligheid op de kruising Kloosterstraat-Antoniuslaan in Blerick een gesprek plaatsgevonden tussen onze fractievoorzitter Wout Weijmans, wethouder Sjors Peeters, een vertegenwoordiger van het Blerickse Wijkoverleg, de Ouderenbond Blerick en de heer Jeurissen van café “De Paerdskoel”. Mede naar aanleiding van dit gesprek neemt de gemeente Venlo een aantal maatregelen die de verkeersveiligheid op de kruising Antoniuslaan-Kloosterstraat moeten verbeteren:

 • De verkeersdrempel die er al ligt wordt aangepakt om het verkeer op de Antoniuslaan de snelheid verder te laten verlagen;
 • Het bord dat aangeeft dat er een zebrapad ligt, blijft hangen;
 • Aanbrengen van extra wegmarkering waaruit duidelijk moet worden dat de maximale toegestane snelheid dertig kilometer per uur is.
Categorieën
Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij

Vuurwerkverbod

Vuurwerkverbod Gemeente Venlo

Het raadsvoorstel om te komen tot een algeheel vuurwerkverbod voor de hele gemeente Venlo wordt pas in het voorjaar van 2022 door de gemeenteraad behandeld. De reden hiervoor is dat er dit jaar, in het kader van de coronamaatregelen, door de regering al een landelijk vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling is ingesteld.