Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij

Opvang Oekrainse vluchtelingen

Opvang Vluchtelingen

Aan: College van B&W Gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform Art. 44 RvO
Onderwerp: opvang Oekraïense vluchtelingen
DATUM: WOENSDAG 2 MAART 2022

Geacht college,

Sinds Rusland de oorlog in Oekraïne begon, zijn meer dan een half miljoen mensen het land ontvlucht. Volgens de Verenigde Naties zijn de meeste vluchtelingen opgevangen in Polen, Roemenië en Hongarije.

De onderminister van Binnenlandse Zaken van Polen heeft bekendgemaakt dat er nu 350.000 Oekraïners in Polen zijn opgevangen.

De Europese Unie houdt er rekening mee dat zo’n 4 miljoen mensen het land uit willen en zegt dat de lidstaten de mensen ‘met open armen’ willen ontvangen.

Vraag 1

Is het college het met de fractie van de VSP eens dat ook Venlo deze vluchtelingen moet helpen en voor deze mensen haar deuren moet open zetten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2

Heeft het college van de regering al de vraag gekregen om opvangplekken voor deze vluchtelingen te realiseren? Zo nee, is het college dan bereid om de regering op korte termijn aan te geven dat Venlo desgevraagd mee zal werken aan de mogelijke opvang van deze oorlogsvluchtelingen? 

Vraag 3

Zijn er in Venlo al direct locaties beschikbaar voor deze al dan niet tijdelijke opvang en zo ja welke? Zo nee, is het dan mogelijk om op korte termijn deze locaties te realiseren en zo ja, waar en hoe?

Graag zien wij uw reactie uiterlijk dinsdag 8 maart tegemoet.

Namens de fractie van de Venlose Senioren Partij,

Wout Weijmans

Brief College van B&W Venlo

Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Venlose senioren partij

Joodse begraafplaats

De oude Joodse begraafplaats

De oude Joodse begraafplaats in Venlo-Zuid ligt er verwilderd bij. Er wordt al jarenlang geen onderhoud meer gepleegd. Raadslid Wout Weijmans  van de Venlose Senioren Partij (VSP) spoort de wethouder aan om daar verandering in te brengen. ‘Dit is Venloos cultureel erfgoed.’

Beschadigd voegwerk, een gescheurde muur en mosaanslag op de grafstenen die daardoor nauwelijks nog leesbaar zijn. ‘Deze grafstenen zijn eigenlijk geschiedenisboeken, alleen moet je ze dan wel kunnen lezen’, zegt Wout Weijmans.

Pot met geld

Weijmans wil dat Venlo werk maakt van de begraafplaats en wijst op een landelijke subsidiepot die specifiek voor Joods erfgoed is bedoeld. ‘Venlo kent een hele lange Joodse geschiedenis die al teruggaat tot ergens midden dertiende, veertiende eeuw. Daar hoort een Joodse begraafplaats bij en die moet er gewoon netjes bij liggen. Dus, gemeente, maak gebruik van dat potje.’

Actueel

De eerste gesprekken tussen de Gemeente Venlo en het Nederlands-Israëlitisch  Kerkgenootschap over het onderhoud van de Joodse begraafplaats heeft inmiddels plaatsgevonden.

Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Venlose senioren partij

Betaalbare woningen

betaalbare zorgwoningen voor ouderen

Vorig jaar heeft Loek Boermans van de Venlose Senioren Partij het initiatief genomen voor een motie waarin het college wordt opgeroepen zorg te dragen voor betaalbare zorgwoningen voor ouderen.

De eerste 3 resultaten zijn intussen bereikt:

 • Zorgwoningen voor ouderen op de plek van de St. Josephkerk in Tegelen
 • Een woonzorgcomplex voor dementerenden op het voormalige Marianumterrein in Venlo.
 • De voormalige pastoriewoningen aan de Paulus Potterstraat worden gesloopt. Op die plek komen tien levensloopbestendige koopwoningen. 

De VSP blijft zich ook de komende jaren inzetten voor het realiseren van meer betaalbare zorgwoningen voor ouderen in onze hele gemeente!!

Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij Verkeer

Begroting ’22/’26

Uitkomst Begrotings-behandelingen 2022-2026

Wat heeft de fractie van de Venlose Senioren Partij voor de Groot-Venlose senioren bereikt:

 • Venlo is op weg om een dementievriendelijke gemeente te worden;
 • Venlo geeft samen met partners extra aandacht voor ouderenmishandeling inclusief financiële uitbuiting en partnergeweld;
 • Extra aandacht voor goed onderhouden begraafplaatsen in een groene omgeving en met fatsoenlijk onderhouden paden.
 • Hulp en ondersteuning voor 65plussers met schulden om zelf uit de schulden en uiteindelijk uit de armoede te komen.
 • Beweegtoestellen voor ouderen en minder-validen in de openbare ruimte;
 • Gratis tablets met instructie voor eenzame ouderen;
 • Verminderen van het aantal valincidenten met project “Stevig Staan”;
 • Veel aandacht voor nieuwe woonvormen voor ouderen: hofjes, verzorgingshuizen “nieuwe stijl”, levensloopbestendige woningen.