Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij

Bebouwingterrein Hekkens

Bebouwing van terrein Hekkens in Tegelen

Aan:                   College van B&W Gemeente Venlo

Betreft:               Schriftelijke vragen conform Art. 44 RvO

Onderwerp:        Bebouwing van terrein Hekkens in Tegelen.

Datum:               Donderdag 18 augustus 2022

 

Geachte college,

Nederland is een drukbevolkt land. Op veel plaatsen zitten daardoor stoffen in de grond die er niet in thuis horen. Vooral op plekken waar bijvoorbeeld fabrieken hebben gestaan, zoals ijzergieterij Hekkens in Tegelen. De geschiedenis van deze ijzergieterij gaat zelfs terug naar 1890. In het verleden zijn waarschijnlijk op allerlei manieren stoffen in de bodem terecht gekomen die daar van nature niet voorkwamen.

In Nederland komt het regelmatig voor dat de bodem ernstig vervuild is. Hierbij bedoelen we dus niet een lichte verontreiniging, maar verontreiniging met gevaar voor de volksgezondheid.

De fractie van de V.S.P heeft via de media  vernomen dat er woningen gebouwd gaan worden op het terrein van de voormalige ijzergieterij Hekkens.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de misschien ernstige vervuiling die er op deze plek in de bodem zit?
  2. Zijn op de locatie al bodemonderzoeken uitgevoerd en zo ja wat zijn de bevindingen van deze onderzoeken?
  3. Zijn er momenteel nog andere (woning) bouwprojecten in de gemeente Venlo waar van vervuilde grond sprake kan zijn? Zo ja, welke dan? Wat gaat het college hiermee doen?
  4. Kunt u ons een overzicht geven van ernstige vervuilde terreinen in de gemeente Venlo? Voor hoeveel van deze terreinen moet de bodemsanering nog worden gestart?

Namens de fractie van de Venlose Senioren Partij

Gé Vervoort