Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij Verkeer

Begroting ’22/’26

Uitkomst Begrotings-behandelingen 2022-2026

Wat heeft de fractie van de Venlose Senioren Partij voor de Groot-Venlose senioren bereikt:

  • Venlo is op weg om een dementievriendelijke gemeente te worden;
  • Venlo geeft samen met partners extra aandacht voor ouderenmishandeling inclusief financiële uitbuiting en partnergeweld;
  • Extra aandacht voor goed onderhouden begraafplaatsen in een groene omgeving en met fatsoenlijk onderhouden paden.
  • Hulp en ondersteuning voor 65plussers met schulden om zelf uit de schulden en uiteindelijk uit de armoede te komen.
  • Beweegtoestellen voor ouderen en minder-validen in de openbare ruimte;
  • Gratis tablets met instructie voor eenzame ouderen;
  • Verminderen van het aantal valincidenten met project “Stevig Staan”;
  • Veel aandacht voor nieuwe woonvormen voor ouderen: hofjes, verzorgingshuizen “nieuwe stijl”, levensloopbestendige woningen.