Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij Verkeer

Begroting ’22/’26

Uitkomst Begrotings-behandelingen 2022-2026

Wat heeft de fractie van de Venlose Senioren Partij voor de Groot-Venlose senioren bereikt:

 • Venlo is op weg om een dementievriendelijke gemeente te worden;
 • Venlo geeft samen met partners extra aandacht voor ouderenmishandeling inclusief financiële uitbuiting en partnergeweld;
 • Extra aandacht voor goed onderhouden begraafplaatsen in een groene omgeving en met fatsoenlijk onderhouden paden.
 • Hulp en ondersteuning voor 65plussers met schulden om zelf uit de schulden en uiteindelijk uit de armoede te komen.
 • Beweegtoestellen voor ouderen en minder-validen in de openbare ruimte;
 • Gratis tablets met instructie voor eenzame ouderen;
 • Verminderen van het aantal valincidenten met project “Stevig Staan”;
 • Veel aandacht voor nieuwe woonvormen voor ouderen: hofjes, verzorgingshuizen “nieuwe stijl”, levensloopbestendige woningen. 
Categorieën
Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij Verkeer

Maatregelen verkeersveiligheid

Maatregelen verkeersveiligheid kruising Kloosterstraat-Antoniuslaan Blerick

Op de kruising van de Antoniuslaan en de Kloosterstraat moeten de bestaande verkeerslichten uiteindelijk verdwijnen. Tijdens een proefperiode zijn deze verkeerslichten al op knipperen gezet. Uiteindelijk moeten ze verdwijnen.  
Op 11 oktober 2021 heeft er over de verkeersveiligheid op de kruising Kloosterstraat-Antoniuslaan in Blerick een gesprek plaatsgevonden tussen onze fractievoorzitter Wout Weijmans, wethouder Sjors Peeters, een vertegenwoordiger van het Blerickse Wijkoverleg, de Ouderenbond Blerick en de heer Jeurissen van café “De Paerdskoel”. Mede naar aanleiding van dit gesprek neemt de gemeente Venlo een aantal maatregelen die de verkeersveiligheid op de kruising Antoniuslaan-Kloosterstraat moeten verbeteren:

 • De verkeersdrempel die er al ligt wordt aangepakt om het verkeer op de Antoniuslaan de snelheid verder te laten verlagen;
 • Het bord dat aangeeft dat er een zebrapad ligt, blijft hangen;
 • Aanbrengen van extra wegmarkering waaruit duidelijk moet worden dat de maximale toegestane snelheid dertig kilometer per uur is.
Categorieën
Gemeente Venlo Venlose senioren partij Verkeer

Jachthaven

Verplaatsen jachthaven

Voor de Venlose Senioren Partij is “Océ Weerd” de voorkeurslocatie om de jachthaven naar te verplaatsen. 
Een jachthaven op deze plek aan de Maas biedt kansen voor “kruisbestuiving” tussen de jachthaven en de binnenstad van de gemeente Venlo. Ook de voorkeur voor deze locatie van alle huidige gebruikers van de jachthaven en de ruimte voor natuurontwikkeling en voor rivierverruiming in verband met mogelijke hoogwaterbestrijding was voor de fractie van de Venlose Senioren Partij reden om akkoord te gaan met dit raadsvoorstel.